::: REKLAAM :::
Menu
JeesusTreff
Uudised
Artiklid
FOORUM
Failikogu
Päeva pilt
Sõnumikeskus
Registreeri
Minu andmed
Statistika
LIIKMED

MISSIOON
USUTUNNISTUS
VALLALISTE ERI

ÜRITUSED
KIRJASÕBRAD
E-mail list

MUSALEHT
E-KAART
GAMES
NALJALEHT

OSTA RAAMAT
OSTA MUSA

VIITEKOGU
KONTAKTID
TOETA MEID

Logi sisse
Kasutajanimi:

Salasõna:

Jäta mind meelde

Registreeri' nüüd
Unustasid salasõna?
Kasutajad online
Hetkel on: 0 liiget
ja 40 külalist online.
Valik kodulehti


::: REKLAAM :::

::: REKLAAM :::

Mida tähendab olla kristlane?!

Kes on kristlane?

Mida tähendab olla kristlane?

Piiblis esineb sõna „kristlane“ ainult kolmel korral.

Apostlite tegude raamatus 11:26 kirjutab Luukas "... Ja Antiookias hakati kõige enne nimetama jüngreid kristlasteks.“ Apostlite tegude raamatus 26:28 ütleb kuningas Agrippa Paulusele: "Ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saaksin kristlaseks!" Ja 1.Peetruse 4:16: "...Aga kui keegi kannatab kristlasena, siis ta ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale austust selle nimega."

Mõlemal juhul kasutatakse kreekakeelset sõna Christianos, mida tõlgitakse kui „Kristuse järgija“. Nii et kes on siis tegelikult Kristuse järgija? See tähendab, et sul on isiklik suhe Kristusega ja sa võtad ta vastu kui oma Issanda ja Päästja.

Lihtsalt Jumalasse uskumisest ei piisa. Hea inimene olemisest ei piisa. Ei piisa ka kirikus käimisest, enese ristida laskmisest või armulaua võtmisest, kuigi kristlased teevad kõike seda. Vaadakem, mida ütleb piibel:


 

Inimene on Jumalast lahutatud

Kui Aadam ja Eeva tegid pattu, rikkusid nad meie jaoks kõik ära. Sellest hetkest alates olime Jumalast lahutatud patu kaudu. Mitte ainult Aadama ja Eeva patu, vaid ka meie endi pattude kaudu. Kuigi sa võid uskuda, et oled hea inimene, ütleb piibel teisiti:

"...sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma." -- Roomlastele 3:23

"Nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks, ei ole kedagi, kes teeb head, ei ühtainustki.." -- Roomlastele 3:12

Piiblis on üsna selge, et me pole „head“ omaenda saavutuste tõttu. Me ei saa Jumala andestust ära teenida:

"Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest; see on Jumala and - mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda.." -- Efeslastele 2:8-9

Ainus viis saada päästetud on usu läbi. Me ei saa Jumala andestust oma tegudega ära teenida ja me ka ei vääri seda, sest me ei suuda kunagi elada Jumala standardi kohaselt. Ja isegi kui oleks võimalik olla Jumala jaoks piisavalt hea, siis kuidas sa seda teaksid? Mis oleks piisavalt hea? On lihtne öelda, et massimõrvar on halb ja Ema Teresa oli hea, aga enamik meist jääb kuskile sinna keskele. Kas mõistad, et pole võimalik teada, kas sa oled piisavalt hea või mitte? Kuid piibel ütleb, et me võime kindlalt teada, kas me läheme taevasse või mitte:

"Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses.." -- Roomlastele 8:1

Me ei pea mõtlema, kas me läheme taevasse, kui me sureme. Võime seda kindlalt teada. Kuidas? Palun loe edasi.


Jeesus suri meie pattude eest

Ainus viis Jumalaga lepitatud saada on Tema poja kaudu. Jeesus suri ristil, et meie võiksime saada Jumalaga lepitatud:

"Ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime." -- Roomlastele 5:8

"Sest Jumal ei ole oma Poega läkitanud maailma, et Ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm Tema läbi õndsaks saaks!" -- Johannese 3:17

Kristus mitte ainult ei surnud meie eest, vaid me näeme, et Jumal tegi seda, kui olime alles patused. Ta ei oodanud, kuni me „end süüst puhtaks peseme“ või „oma elu joonde ajame“. Tema tegi esimese sammu. Meie asi on teha järgmine samm, milleks on Jumala anni vastuvõtmine usu kaudu Jeesusesse Kristusesse.


Sa pead uuesti sündima

Paljud inimesed usuvad, et „uuesti sündima“ on tänapäeva väljend kirjeldamaks inimesi, kes hoiavad käes loosungeid kirjakohaga Johannese 3:16 või seisavad tänavanurkades, karjudes „Kahetse pattu või lähed põrgusse!“ Tõde on see, et Jeesus kasutas seda väljendit esimest korda usujuht Nikodeemusega rääkides:

"Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha!" -- Johannese 3:3

Ta ütles veel:

"Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu!." -- Johannese 14:6

"Minge sisse kitsast väravast; sest avar on värav ja lai on tee, mis viib hukatusse, ja palju on neid, kes sealt sisse lähevad. Ja kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad.." -- Matteuse 7:13-14

Näete, et paljud inimesed usuvad Jumalasse ja usuvad, et „hea inimene“ olles lähevad nad taevasse (avar värav), aga märkimisväärselt vähestel on Jeesusega isiklik suhe (kitsas värav). Ainult need, kes lähevad sisse kitsast väravast ja käivad Jeesuse teed, saavad andeks ja veedavad igaviku taevas. Paljud inimesed üllatuvad, saades teada, et kõik, mis nad tegid, ei lugenud midagi, kui neil polnud suhet Jeesusega:

"Mitmed ütlevad minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile: ma ei ole elades teid tundnud, taganege minust, te ülekohtutegijad!" -- Matteuse 7:22-23

Teiste sõnadega, ükski neist „asjadest“, mis me teeme, ei loe, kui meil pole isiklikku suhet Jeesusega. Ei loe kirikus käimine. Ei loe kirikule ega heategevuseks raha annetamine. Ei loe heateod. Ei loe leeritamine ega katekismuse õppimine. Isegi ristimine ei loe. Kõiki neid asju võivad kristlased teha, aga see ei TEE kellestki kristlast. Ainus, mis loeb, on see, kas Jeesus tunneb sind või mitte ja ainus viis seda saavutada on võtta Ta vastu kui oma Issand ja Päästja.


Võta vastu Jumala and

Võib-olla selgitati sulle evangeeliumi esimest korda sel viisil. Võib-olla sa arvasid, et oled kristlane, aga pole nüüd enam kindel. Sa võisid mõelda, et lähed taevasse, sest oled „hea inimene“ ja käid kirikus. Nüüd sa mõistad, et sellest ei piisa. Kas sa võtad Jumala tasuta pääste anni nüüd vastu?

Kui sa pole kunagi palunud Jumalal andestada sulle Tema poja, Jeesuse Kristuse kaudu, siis pole paremat aega selleks kui nüüd. Palveta see palve või palu midagi sarnast:

„Armas Jumal. Ma tean, et olen patune. Palun andesta mulle. Tänan Sind Sinu poja, Jeesuse Kristuse eest ja selle eest, et Ta suri minu pattude eest ristisurma. Ma usun, et Sina äratasid Ta surnuist üles. Ma võtan Jeesuse just nüüd vastu kui oma Issanda ja Päästja. Palun aita mul tänasest alates elada oma elu nii, nagu Sina seda tahad. Palun Sind Jeesuse nimel. Aamen.“

Võib-olla sa palusid midagi sellist pikka aega tagasi, aga sa oled Jumalast eemaldunud. Kui sa tahad end uuesti Temale pühenduda, palu see palve:

„Armas Jumal, palun andesta mulle, et ma pole elanud oma elu nii, nagu Sina tahtsid. Ma pühendan ennast taas Sinule just nüüd ja palun Sind, et sa aitaksid mul tänasest päevast alates elada oma elu Sinule. Palun Sind Jeesuse nimel. Aamen.“

Kui sa palusid ühe neist palveist, siis meie ütleme HALLELUUJA! Jumalal on praegu ilmselt rõõmupisarad silmis! Mitte miski ei tee talle rohkem rõõmu, kui et mõni ta lastest tuleb tagasi koju. Me sooviksime sinust kuulda ja tahaksime sind aidata sinu uues või uuendatud suhtes Jumalaga. Saada meile e-mail aadressil poordumine@usk.ee .

Kui sa pole ikkagi kindel ja tahaksid rohkem teada saada isiklikust suhtest Jumalaga Tema poja Jeesuse Kristuse kaudu, siis saada e-mail aadressiil poordumine@usk.ee ja me oleme rõõmuga nõus sinuga vestlema.

„Aga see üks asi ärgu olgu teile, armsad, teadmata, et üks päev on Issanda juures nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev! Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks...“ 2 Peetruse 3:8,9

 

Päeva pilt
Suurenda
Tõotatud maa
Pildi autor Zorro
Päeva vanasõna


Ürituse ERI!
Kasulik teada!


KES ON KRISTLANE?

Kristlastest Fotosõbrad

Kristlastest Kunstisõbrad

Toeta Iisraeli

EVOLUTSIOON?


SponsorJeesusTreffi sponsor ja tehniline tugi

JeesusTreff
- CopyRight © 2001 Kõik Õigused Kaitstud

Käesoleval koduleheküljel sisalduva informatsiooni taasavaldamine, kopeerimine, muutmine, tsiteerimine ja levitamine on keelatud! Portaalis olevad sissekanded, artiklid ja foorumi postitused on intellektuaalne omand ning Autorikaitse Seadusega kaitstav publitsistika teosed AÕS §4.3.1. Soovid neid tekste kasutada, siis selleks võta ühendust foorumi administraatoriga. Saanud loa, seerjärel võid antud tekstimaterjale vääramata kujul, vastavalt headele tavadele ja allika äranäitamisega kasutada!

Web and Hosting Kristlik Meedia © 2001 All Rights Reserved. No spam